Zainstaluj plik na pendrive. (plik jest załączony NIE rozpakuj)

1. Podłącz pendrive do DUNE BOX
2. Idź do źródeł
3. Wybierz USB.
4. Przejdź do TV> APP> STB
5. I kliknij ZAINSTALUJ :)


1.Connect pendrive to the DUNE BOX 
2.Go to Sources 
3.Choose USB.
4.Go to TV>APP>STB 
5.AND click on  INSTALL :)   

Chicago, IL 60640 United States

| All rights reserved | Copyrights © 2019 | PolskaTVLive.com | All logos and trademarks are property of their owners | Usługa jest świadczona przez PolskaTV | Ta strona nie przechowuje żadnych plików, jedynie udostępnia link do serwerów PolskaTV | Warunki Umowy |

  • Facebook
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon