Jak zainstalować naszą aplikacje  na Amazon Fire TV stick

 

 

1. Kliknij przycisk "HOME" i przejdź na stronę główną

przejdź do Settings > My fire TV or Device > Developer Options > wlącz(enable) "ADB debugging" and "Apps from Unknown Sources"

 

2. Kliknij na mikrofon na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj go, a następnie powiedzieć " DOWNLOADER”

 

3. Naciśnij środkowy przycisk na pilocie zdalnego sterowania i pobierz downloader, który znajduje się w pomarańczowym kolorze.

 

4.  W oknie, które się pojawi, pod ""Enter the URL of the website you want to load..." wprowadź poniższy link   bit.ly/polskatvlive  i kliknij" Go"         

 

5.    W oknie, które się pojawi, wybierz "install" i potwierdzić.

6.    Kliknij  Done  Open, aby otworzyć do uruchomienia aplikacji, wpisz swój login i hasło, tylko cyferki.                  

 

ENGLISH

 

1. Press "Home" button and go to Home page

Go to Settings > My fire TV or Device > Developer Options > enable "ADB debugging" and "Apps from Unknown Sources"

 

2. Click on microphone on remote and hold it then say “ DOWNLOADER”

 

3. Click the middle button on remote control and download the Downloader  which is in Orange color.

 

4.  In the appeared window, under the "Enter the URL of the website you want to load..." type in the following link  bit.ly/polskatvlive  and press "Go"         

5.  In the appeared window select "Install" and confirm.

 

6.  Press Done  Open to run the application then provide your username and password which is only numbers 

Chicago, IL 60640 United States

| All rights reserved | Copyrights © 2019 | PolskaTVLive.com | All logos and trademarks are property of their owners | Usługa jest świadczona przez PolskaTV | Ta strona nie przechowuje żadnych plików, jedynie udostępnia link do serwerów PolskaTV | Warunki Umowy |

  • Facebook
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon